หน้าแรก > ทริปตาก-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน
 

ทริปตาก-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
4 วัน 3 คืน

 
 

  ตาก-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
  4 วัน 3 คืน

  1. วัดพระธาตุรัตนเจดีย์ถ้ำแม่อุสุ
      อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

  2. ม่อนคลุย
      อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

  3. กลอเซโล
      อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

  4. ล่องเรือแม่น้ำสาละวิน
      อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

  5. ดอยม่อนหมาก
      อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่บันทึกการเดินทางโดย :-
เว็บทะเลหมอกดอทคอม
โทรศัพท์ 081-6293354
 
 


  การเดินทาง :-

  ใช้ GPS นำทาง นะครับ..


  ตาก-แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่
  4 วัน 3 คืน


  วัดพระธาตุรัตนเจีดย์ถ้ำแม่อุสุ
  อ.ท่างสองยาง จ.ตาก


  ถ้าโชคดีในตอนเช้า
  จะมีทะเลหมอกให้ชม


  วัดพระธาตุรัตนเจีดย์ถ้ำแม่อุสุ
  อ.ท่างสองยาง จ.ตาก


  ถ้าโชคดีในตอนเช้า
  จะมีทะเลหมอกให้ชม


  วัดพระธาตุรัตนเจีดย์ถ้ำแม่อุสุ
  อ.ท่างสองยาง จ.ตาก


  ถ้าโชคดีในตอนเช้า
  จะมีทะเลหมอกให้ชม


  วัดพระธาตุรัตนเจีดย์ถ้ำแม่อุสุ
  อ.ท่างสองยาง จ.ตาก


  ถ้าโชคดีในตอนเช้า
  จะมีทะเลหมอกให้ชม


  ม่อนคลุย
  อ.ท่างสองยาง จ.ตาก


  พระอาทิตย์ขึ้น


  ม่อนคลุย
  อ.ท่างสองยาง จ.ตาก


  พระอาทิตย์ตก


  ม่อนคลุย
  อ.ท่างสองยาง จ.ตาก


  กางเต้นท์


  กลอเซโล
  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน


  ถ้าโชคดีในตอนเช้า
  จะมีทะเลหมอกให้ชม


  กลอเซโล
  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน


  พระอาทิตย์ตก


  กลอเซโล
  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน


  ถ้าโชคดีในตอนเช้า
  จะมีทะเลหมอกให้ชม


  กลอเซโล
  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน


  ที่นี่..ดาว..สวยมาก


  กลอเซโล
  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน


  ถ้าโชคดีในตอนเช้า
  จะมีทะเลหมอกให้ชม


  ล่องเรือ..แม่น้ำสาละวิน
  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน


  แม่น้ำสองสี..แม่น้ำสาละวิน
  อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน


  ม่อนหมื่นหมากแคมป์ปิ้ง
  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


  ม่อนหมื่นหมากแคมป์ปิ้ง
  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  Talamok.com
  ทะเลหมอกดอทคอม


  จุดชมวิว ทะเลหมอก
  หลากหลายสถานที่
 


 
Copyright © 2013 All right reserved. mcjo16@gmail.com  
  หน้าแรก > ทริปตาก - แม่ฮ่องสอน - เชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน